Velkommen til HK Klubben i Silkeborg Kommunes hjemmeside

HK Klubben i Silkeborg Kommune er en fælles klub for alle de lokale HK klubber i Silkeborg Kommune - dog med undtagelse af tandklinikassistenterne, som har deres egen klub.

HK Klubben arbejder for medlemmernes interesser i bred dialog og konstruktivt samarbejde med tillidsrepræsentanter, HK Kommunal Østjylland, ledere og øvrige samarbejdspartnere.

HK Klubben organiserer alle, der er ansat på en HK overenskomst i Silkeborg Kommune, og er medlem er HK.                   

Det er HK Klubbens ambition, at alle, der er ansat på HK overenskomst, bliver medlem af HK og dermed også automatisk medlem af HK Klubben.

Fordi - SAMMEN ER DU STÆRKERE!

HK Klubben holder en årlig generalforsamling. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Til dagligt ledes HK Klubben af bestyrelsen, hvor medlemmerne er valgt i blandt tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

HK Klubben arbejder for, at der vælges tillidsrepræsentanter alle de steder i organisationen, hvor det giver mening. Når der er valgt en tillidsrepræsentant er der også blevet etableret en lokal klub, som holder klubmøder med sine medlemmer.

For at styrke samarbejdet og dialogen på tværs af tillidsrepræsentanter, suppleanter, arbejdsmiljørepræsentanter, elevklubben og HK afdelingen, har vi et mødeforum, som kaldes TR teamet. TR teamet mødes flere gange om året i henhold til HK Klubbens årshjul.

Derudover er der dannet nogle Erfa-grupper, hvor tillidsrepræsentanterne mødes til sparring og erfaringsudveksling efter behov.

Det er HK Klubbens ambition, at denne hjemmeside skal være med til at give en større gennemsigtighed om klubbens arbejde - og en lettere tilgang til de informationer, som er relevante for vores medlemmer.

Vi håber derfor, at du får lyst til at læse videre under de enkelte emner på siden :-)

HK Klubbens bestyrelse